کاربران محترم، قالیبافنامه توسط جوانان آتش به اختیار و اگر خدا بخواهد مومن انقلابی طراحی شده است، هدف این سایت تبلیغ و ترویج گفتمان جدید دکتر قالیباف در خصوص نواصولگرایی و بازگشت به مردم و اصل اولیه و ارزش های انقلاب جمهوری اسلامی ایران است. دست اندرکاران این سایت به هیچ عنوان از هیچ شخص حقوقی و ارگان و سازمانی مدیریت، هدایت و کمک مالی نمی شود و تنها تکیه بر اعتقادات جوانانیست که سربلندی ایران و ایرانی را بازگشت به اصل انقلاب ۵۷ که همان مردم هستند می داند.

شما می توانید از با کلیک بر روی دکمه زیر (حمایت مالی از قالیبافنامه) ما را برای ادامه هرچه بهتر راه یاری فرمایید.


حمایت مالی از قالیبافنامه